martes, 25 de septiembre de 2012

Petición para a Federación Galega de Tiro Olímpico

De seguido, coloco dous textos, a versión en galego e a versión en castelán, pedíndolle á Federación Galega de Tiro Olímpico e ó seu Presidente que inclúan as modalidades de:
  • Piñal (revólver de cartuchería metálica) 
  • Donald Malson (revólver de percusión a 50 m)
  • Núñez de Castro (fusil de cartucho metálico de pólvora negra a 50 m)
  • Miguelete (mosquete de chispa a 50 m)
nas competicións oficiáis de Armas Históricas (Avancarga).

Agradezo a solidaridade de calquera tirador federado e dos clubs de tiro, de calquera modalidade, que cubran os espacios en blanco co seu nome, o seu D.N.I. e o nº da súa tarxeta federativa en vigor para o 2012, e llo fagan chegar á Federación Galega de Tiro Olímpico ou ao seu Presidente. Pódense enviar como federados, de xeito individual, ou como club de tiro (secretario ou presidente).

Os interesados poden achegarlle estas peticións á Federación Galega:
  • por e-mail: copiades o texto da versión galega ou castelán e pegádelo no voso procesador de textos e cubríde-los datos. Enviar a galega@fegato.eu ou ben a galega@fegato.es
  • contactando conmigo no e-mail tirogalicia@yahoo.es para entregarme o papel cuberto e asinado para enviárllelo eu á federación. Copiades o texto da versión galega ou castelán e pegádelo no voso procesador de textos para imprimilo e cubri-los datos.
  • por coreeo postal a:     
Federación Galega de Tiro Olímpico
CASA DO DEPORTE
Avenida Infanta Elena, S/N
27003 (Lugo)

Ou ben ao Apartado de Correos nº 590, 27080 Lugo


Versión en galego


PRESIDENTE DA FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO

Don
D.N.I.:
Nº tarxeta federativa en vigor para o 2012:

EXPÓN:

Os tiradores galegos nas competicións de Armas Históricas (Avancarga) están acadando éxitos destacados a nivel estatal e incluso mundial (medalla de ouro). Doutra banda, a Avancarga agroma con forza entre os siareiros galegos do Tiro Olímpico e cada vez son máis os tiradores que se interesan polas diversas modalidades de tiro dentro de Armas Históricas, aumentando o número de armas que se mercan para estas modalidades, tanto de percusión como de cartuchería metálica de pólvora negra, mesmo de mecha ou de sílex.

En Galicia só se practican, nos campeonatos oficiáis desa Federación ou das súas delegacións provinciáis, as modalidades de Kuchenreuter (pistola de percusión), Mariette (revólver de percusión a 25 m) e Vetterli (fusil de percusión), o cal semella ser insuficiente para o interés que está a levanta-la Avancarga entre os federados no Tiro Olímpico.

Cada día somos máis os tiradores, sexan de Precisión ou de Avancarga, que queremos aproveitar estes condicionantes para facer máis atractiva e popular a práctica do noso deporte incluindo as modalidades de arma corta Donald Malson (revólver de percusión a 50 m) e Piñal (revólver de cartuchería metálica de pólvora negra), e as modalidades de arma larga Núñez de Castro (fusil de cartucho metálico de pólvora negra a 50 m) e Miguelete (mosquete de chispa a 50 m) en tódalas competicións oficiáis de Armas Históricas organizadas pola Federación Galega de Tiro Olímpico e as súas delegacións provinciáis.

A inclusión destas catro novas modalidades non suporá máis esforzo por parte da Federación Galega e das súas delegacións, pero si aportaría máis ingresos para a caixa desa federación polas novas inscripcións atraendo máis tiradores.

Tamén queremos facer constar a esa Federación Galega de Tiro Olímpico o noso desacordo co elevado custe da inscripción para aqueles tiradores que se inscriban en máis dunha modalidade de Avancarga, polo que propoñemos que se aplique unha rebaixa progresiva según o número de modalidades nas que se apunte cada tirador. É dicir: unha modalidade pagaría a inscripción completa, a segunda e sucesivas deberían ter un desconto do 50%.

Coa arela de que estas peticións axuden ao nos deporte nestes tempos difíciles, agradeceríamos á Federación Galega de Tiro Olímpico e ao seu Presidente que tivesen a ben acepta-las nosas propostas.

Unha aperta.
...............................................................................................................................................

Versión en español


PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO

Don
D.N.I.:
Nº tarjeta federativa en vigor para 2012:


EXPONE:

Los tiradores gallegos en las competiciones de Armas Históricas (Avancarga) están consiguiendo éxitos destacados a nivel nacional e incluso mundial (medalla de oro). Por otro lado, la Avancarga está en auge entre los aficionados gallegos de Tiro Olímpico y cada vez son más los tiradores que se interesan por las diversas modalidades de tiro dentro de Armas Históricas, incrementándose el número de armas que se compran para estas modalidades, ya sea de percusión, cartuchería metálica de pólvora negra, mecha o sílex.

En Galicia únicamente se practican, en los campeonatos oficiales de esa Federación y de sus delegaciones provinciales, las modalidades de Kuchenreuter (pistola de percusión), Mariette (revólver de percusión a 25 m) y Vetterli (fusil de percusión), lo cual parece ser insuficiente para el interés que está levantando la Avancarga entre los federados de Tiro Olímpico.

Cada vez somos más los tiradores, tanto de precisión como de Avancarga, que queremos aprovechar estos condicionantes para hacer más atractiva y popular la práctica de nuestro deporte incluyendo las modalidades de arma corta Donald Malson (revólver de percusión a 50 m) y Piñal (revólver de cartuchería metálica de pólvora negra), y las modalidades de arma larga Núñez de Castro (fusil de cartucho metálico de pólvora negra a 50 m) y Miguelete (mosquete de chispa a 50 m) en todas las competiciones oficiales de Armas Históricas organizadas por la Federación Galega de Tiro Olímpico y sus delegaciones provinciales.

La inclusión de estas cuatro modalidades no supondría más esfuerzo por parte de la federación y sus delegaciones, pero sí aportaría más ingresos para las arcas de esa federación por las nuevas inscripciones y atraería más tiradores.

También queremos hacer constar a esa Federación Galega de Tiro Olímpico nuestro desacuerdo con el elevado coste de la inscripción para aquellos tiradores que se inscriban en más de una modalidad de Avancarga, por lo que proponemos que se aplique una rebaja progresiva según el número de modalidades en las que se apunte cada tirador. Es decir: una modalidad paga la inscripción entera, la segunda y sucesivas deberían tener un descuento del 50%.

Con el ánimo de que estas peticiones ayuden a nuestro deporte en estos tiempos difíciles, agradeceríamos a la Federación Galega deTiro Olímpico y a su Presidente que tuviesen a bien aceptar estas propuestas.

Un saludo.

domingo, 23 de septiembre de 2012

Un viaje en el tiempo desde Xove

II TIRADA DE EXHIBICIÓN CON ARMAS HISTÓRICAS. Xove, septiembre de 2012


Una vez más, el Club de Tiro Costa Lucense de Xove nos sorprende gratamente con una tirada de exhibición con armas históricas.

Más fotos en este enlace: http://www.flickr.com/photos/59172901@N02/


No faltó ningún personaje histórico a la cita, estaban todos: John Wayne con otro Sheriff, el general Custer con un indio, Daniel Boone, Abraham Lincoln, confederados y rebeldes, Agustina de Aragón, el pirata Barbaazul, un fusilero gabacho...

 La fiesta acabó a "cañonazos" disparados con una réplica, pero sin heridos y con mucha camaradería. Esperamos que se repita la experiencia el año que viene.

Estamos invitados a participar en la siguiente edición. Único requisito: llevar un arma histórica e ir vestido de época.Salud y mucha pólvora negra para todos.