miércoles, 9 de enero de 2013

Calendario de tiradas en toda Galicia. 2013

Calendario Precisión 2013 Precisión.pdf

Actualizado el 14/01/2013

Neste enlace podedes atopar o calendario de tiradas de toda Galicia para o 2013 con tódalas modalidades e clubes (agás Ourense). Actualizado a 30/12/2012 :
  • Campeonatos Provinciáis Galegos
  • Campeonatos Autonómicos (fináis)
  • Campionatos Interprovinciáis
  • Tiradas Sociales dos clubes galegos
  • Tiradas de "entrenamiento"
  • Probas da obtención da licencia F en Galicia 

NOVEDADES NO 2013:
  1. Salienta-la inclusión da modalidade Donald Manson (revólver de percusión a 50 m) nos campeonatos provinciáis e autonómico de Avancarga.
  2. A Federación Galega recoméndalle aos clubes que organicen tiradas de Donald Manson, Núñez de Castro, Miguelete e Piñal (revólver de cartuchería metálica -45 Long Colt e 44-40- a 25 m) para incluilas como modalidades oficiáis no 2014. 

Os revólveres de cartuchería metálica dos calibres 45 Long Colt, 44-40 e 22 Lr que sexan réplica de armas anteriores a 1890 pódense guiar coa licencia AE sen problema, disguste a quen disguste. É así, que non vos engañen en ningún lado, e se algún tirador atopa algún "impedimento" para guiar estas armas coa licencia AE, pode poñerse en contacto conmigo ou que se faga socio da Asociación Nacional del Arma (www.anarma.org) e xa lle amplían eles a información.

Pódense ver neste enlace os revólveres guiables con AE: http://www.uberti.com/firearms/single-action-cattleman.php


Saúde, moita pólvora negra e puntería.