miércoles, 20 de marzo de 2013

Subastas de armas en Ourense e A Coruña. Abril de 2013

Ourense, do 8 ao 12 de abril de 2013. 
988 23 53 53, Ext. 281.

A Coruña, do 22 ao 26 de abril de 2013. 
981 16 78 00, Ext. 825.

En ámbalas dúas o horario é de 9 a 13 horas.

É preciso levar a Licencia de Armas en vigor e máis o D.N.I.